Home

Op zoek naar een ervaren (interim) GZ-psycholoog, Supervisor (VGCt) of Trainer op het gebied van de Psychopathologie? Welkom!

Ik ben werkzaam als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), Registerpsycholoog NIP, Cognitief Gedragstherapeut (VGCt), Supervisor VGCt, Trainer in de Psychopathologie en (Forensisch) Criminoloog. 

Psychologie

Als interim GZ-psycholoog ben ik breed inzetbaar binnen zowel de basis als specialistische (forensische) zorg. Interim opdrachten in de functie van Gz-psycholoog, behandelcoördinator of hoofdbehandelaar neem ik graag aan, maar ook voor interim managementopdrachten kunt u contact met mij opnemen.

In individuele- en groepsbehandelingen maak ik gebruik van diverse behandelmethodieken, waaronder Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Exposure, EMDR, Schematherapie, Systeemtherapie en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

Behandelervaring o.a. op het gebied van:

 • Trauma / PTSS
 • Psychose / stemmen horen
 • Problemen binnen het systeem (gezin, relatie, in persoonlijke sfeer)
 • Sombere gevoelens (depressie)
 • Spanningsklachten
 • Negatief zelfbeeld
 • Eetproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Angst- en paniekklachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Agressie hantering
 • Suïcidepreventie
 • Delictanalyses en risicotaxaties

Supervisie

Met veel enthousiasme geef ik supervisie aan psychologen die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ/PioG), aan basispsychologen en stagiaires psychologie en criminologie.

Op zoek naar een supervisor in de regio Den Haag – Delft – Rotterdam mail gerust voor vragen of mogelijkheden op info@mdgpsychologie.nl

Training – Klinische lessen

Steeds vaker wordt in de media gesproken over ‘verwarde personen’. Er zijn ontzettend veel beroepsgroepen, instellingen en bedrijven die tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werk te maken krijgen met mensen met verwardheid, moeilijk (grensoverschrijdend) gedrag en/of andere (ingewikkelde) problematiek. Het Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), beveiligingsmedewerkers, deurwaarders, ziekenhuispersoneel, advocaten, vervoersbedrijven en de Reclassering zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Maar waarom gedragen mensen zich zo? Wat houdt het eigenlijk precies in? En vooral: hoe ga je er mee om?!

Herkent u bovenstaande? Wellicht kan ik u helpen. Ik bied verschillende trainingen aan gericht op de deskundigheidsbevordering van professionals die in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met mensen met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek en meer willen weten over deze doelgroep en vooral willen leren (anders) om te gaan met ‘afwijkend’ gedrag.

In de Brochure ‘Het leren omgaan met verwardheid en moeilijk gedrag’ kunt u meer informatie vinden over het interactieve cursusaanbod. Interesse? Ik denk graag met u mee over het samenstellen van een geschikt lespakket. U kunt mailen naar info@mdgpsychologie.nl

Ervaring

Na mijn studie Psychologie en (Forensische) Criminologie heb ik zowel binnen de basis GGZ als de specialistische GGZ uiteenlopende functies vervuld. Naast diagnosticus en behandelaar, ben ik ook geruime tijd werkzaam geweest als regiebehandelaar en behandelcoördinator binnen de Forensische setting. Hier heb ik ervaring opgedaan in het werken met ingewikkelde doelgroepen, ernstige psychopathologie en ben ik bevoegd en bekwaam in het opstellen van delict-analyses en risicotaxaties (HKT-R).

Daarnaast ben ik geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) en erkend Supervisor.

Ook heb ik ruime ervaring in het aansturen van (multidisciplinaire) teams en in het initiëren, exploreren en implementeren van innovatieve ideeën op het gebied van zorg en (verander)management en geef ik ruim tien jaar training in de Psychopathologie.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is een persoonlijke, enthousiasmerende, oplossingsgerichte en inzichtgevende aanpak, gecombineerd met een passende dosis humor en gedegen vakkennis.

Eigenschappen / Kenmerken

 • Betrouwbaar
 • Evenwichtig
 • Verbindend
 • Stressbestendig
 • Kritisch
 • Analytisch
 • Humoristisch
 • Innovatief