Training – Klinische lessen

Steeds vaker wordt in de media gesproken over ‘verwarde personen’. Er zijn ontzettend veel beroepsgroepen, instellingen en bedrijven die tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werk te maken krijgen met mensen met verwardheid, moeilijk (grensoverschrijdend) gedrag en/of andere (ingewikkelde) problematiek. Het Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), beveiligingsmedewerkers, deurwaarders, ziekenhuispersoneel, advocaten, vervoersbedrijven en de Reclassering zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Maar waarom gedragen mensen zich zo? Wat houdt het eigenlijk precies in? En vooral: hoe ga je er mee om?!

Herkent u bovenstaande? Wellicht kan ik u helpen. Ik bied verschillende trainingen aan gericht op de deskundigheidsbevordering van professionals die in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met mensen met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek en meer willen weten over deze doelgroep en vooral willen leren (anders) om te gaan met ‘afwijkend’ gedrag.

In de Brochure ‘Het leren omgaan met verwardheid en moeilijk gedrag’ kunt u meer informatie vinden over het interactieve cursusaanbod. Interesse? Ik denk graag met u mee over het samenstellen van een geschikt lespakket. U kunt mailen naar info@mdgpsychologie.nl